email Archive

 • อีเมล์ Gmail ใครที่ใช้งานแล้ว ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ เปลี่ยน Password รหัสGmail ใหม่ รวมไปถึงการป้องกัน คนอื่นสวมรอยเข้าใช้งานอีเมล์จีเมล์ ของคุณกัน อีเมล์ Gmail ถ้ามีคนแอบใช้งาน รู้รหัสผ่านของเรา ผลเสียจะตามมาอีกเยอะ จะเล่น Google youtube เขียนบล็อกเกอร์ ในชื่อของเรา ซึ่งอาจจะสร้างความเสี่ยมเสียมาให้เราได้ ตามกฏหมาย พรบ คอมพิวเตอร์ ที่จะตามมาภายหลัง   ผลดีผลเสียจากการไม่เปลี่ยนรหัสผ่าน  เมื่อมีคนรู้รหัสผ่าน อีเมล์...

  เปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail ใหม่ โดยใช้อีเมล์เดิม ก่อนโดนแฮ็กส์ ไม่รู้ตัว

  อีเมล์ Gmail ใครที่ใช้งานแล้ว ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ เปลี่ยน Password รหัสGmail ใหม่ รวมไปถึงการป้องกัน คนอื่นสวมรอยเข้าใช้งานอีเมล์จีเมล์ ของคุณกัน อีเมล์ Gmail ถ้ามีคนแอบใช้งาน รู้รหัสผ่านของเรา ผลเสียจะตามมาอีกเยอะ จะเล่น Google youtube เขียนบล็อกเกอร์ ในชื่อของเรา ซึ่งอาจจะสร้างความเสี่ยมเสียมาให้เราได้ ตามกฏหมาย พรบ คอมพิวเตอร์ ที่จะตามมาภายหลัง   ผลดีผลเสียจากการไม่เปลี่ยนรหัสผ่าน  เมื่อมีคนรู้รหัสผ่าน อีเมล์...

  Continue Reading...

 • อีเมล์ Hotmail นับว่ามีความสำคัญมาก ในปัจจุบันเพราะต้องใช้เล่น Internet ลงทะเบียน สมัครงาน สมัครอีเมล์ เพื่อที่จะทำอะไรหลายๆอย่าง อีเมล์ ที่สำคัญก็คือ www.hotmail.com นิยมใช้งานกันมากที่สุดอีก E-mail หนึ่งของโลก Hotmail.com ปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงเป็น www.outlook.com แล้วสังเกตุได้จากเวลาเข้าเว็บไซด์Hotmail.com จะมีคำว่า Outlook ปรากฏในเว็บไซด์นี้ด้วย ผู้ที่ต้องการ ใช้งานอีเมล์ครั้งแรก จำเป็นต้อง สมัครhotmail ก่อนทุกครั้งเพื่อให้ใช้งานได้ และนำไปใช้งานกับเว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย Facebook ,...

  สมัคร hotmail ลงทะเบียนอีเมล์ (Outlook) ภาษาไทย www.hotmail.com

  อีเมล์ Hotmail นับว่ามีความสำคัญมาก ในปัจจุบันเพราะต้องใช้เล่น Internet ลงทะเบียน สมัครงาน สมัครอีเมล์ เพื่อที่จะทำอะไรหลายๆอย่าง อีเมล์ ที่สำคัญก็คือ www.hotmail.com นิยมใช้งานกันมากที่สุดอีก E-mail หนึ่งของโลก Hotmail.com ปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงเป็น www.outlook.com แล้วสังเกตุได้จากเวลาเข้าเว็บไซด์Hotmail.com จะมีคำว่า Outlook ปรากฏในเว็บไซด์นี้ด้วย ผู้ที่ต้องการ ใช้งานอีเมล์ครั้งแรก จำเป็นต้อง สมัครhotmail ก่อนทุกครั้งเพื่อให้ใช้งานได้ และนำไปใช้งานกับเว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย Facebook ,...

  Continue Reading...