เงินเดือนครู Archive

 • เงินเดือนครู ปรับเงินเดือนครู ขั้นต่ำ 15000 บาท เงินเดือนใหม่ ครูไทย ปรับขึ้นยกแผง ตาม ตารางบัญชีเงินเดือนข้าราชการครู มาใหม่ “แท่งเงินเดือนครู ใหม่ล่าสุด” ปรับขึ้นแล้ว ตาม พระราชกฤษฏีกา การปรับเงินเดือนข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2550 โดยให้มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2550 และใช้งานได้ถึงปีปัจจุบัน 2557 เป็นต้นไป      ++++คลิกที่นี่ ขยายดูภาพขนาดใหญ่ ++++...

  ตารางเงินเดือนข้าราชการครู ใหม่ล่าสุด ละเอียดมาก

  เงินเดือนครู ปรับเงินเดือนครู ขั้นต่ำ 15000 บาท เงินเดือนใหม่ ครูไทย ปรับขึ้นยกแผง ตาม ตารางบัญชีเงินเดือนข้าราชการครู มาใหม่ “แท่งเงินเดือนครู ใหม่ล่าสุด” ปรับขึ้นแล้ว ตาม พระราชกฤษฏีกา การปรับเงินเดือนข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2550 โดยให้มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2550 และใช้งานได้ถึงปีปัจจุบัน 2557 เป็นต้นไป      ++++คลิกที่นี่ ขยายดูภาพขนาดใหญ่ ++++...

  Continue Reading...

 • ตารางเงินเดือนครู 2558 มาใหม่  เพิ่มเงินเดือน เพิ่มขั้น เงินเดือนเพิ่ม บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ และขั้นสูง ของครู บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 คศ2 คศ 3 คศ4 และ  คศ5 ขั้นที่ 1 – 27 ขั้นเงินเดือน ใครอยู่ดูว่าเงินเดือนใหม่เป็นเท่าไร ดูได้จาก ตาราง เงินเดือนครู 2558 ใหม่ล่าสุด...

  ตารางเงินเดือนครู 2558 มาใหม่ เพิ่มเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษา คศ1-คศ.5

  ตารางเงินเดือนครู 2558 มาใหม่  เพิ่มเงินเดือน เพิ่มขั้น เงินเดือนเพิ่ม บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ และขั้นสูง ของครู บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 คศ2 คศ 3 คศ4 และ  คศ5 ขั้นที่ 1 – 27 ขั้นเงินเดือน ใครอยู่ดูว่าเงินเดือนใหม่เป็นเท่าไร ดูได้จาก ตาราง เงินเดือนครู 2558 ใหม่ล่าสุด...

  Continue Reading...

 • แท่งเงินเดือนครู รายได้จากอาชีพครู  เป็นการเลื่อนขัันตามบัญชีเงินเดือน ตารางเงินเดือนครู บรรจุใหม่และตามอาชีพรับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เปรียบเทียบเงินเดือนรายได้ตามวุฒิ ปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี ตำแหน่ง บรรจุครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 และคศ.4 เงินเดือนต่ำสุด 7,940 บาท เริ่มต้น งาน + รายได้พิเศษ ไปจนถึงรายได้เงินเดือนสูงสุด 69,810 บาท +ค่าประจำตำแหน่ง วิทยฐานะ...

  แท่งเงินเดือนครู ตารางเงินเดือนครู ครูผู้ช่วย คศ1 คศ2 คศ3 คศ4

  แท่งเงินเดือนครู รายได้จากอาชีพครู  เป็นการเลื่อนขัันตามบัญชีเงินเดือน ตารางเงินเดือนครู บรรจุใหม่และตามอาชีพรับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เปรียบเทียบเงินเดือนรายได้ตามวุฒิ ปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี ตำแหน่ง บรรจุครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 และคศ.4 เงินเดือนต่ำสุด 7,940 บาท เริ่มต้น งาน + รายได้พิเศษ ไปจนถึงรายได้เงินเดือนสูงสุด 69,810 บาท +ค่าประจำตำแหน่ง วิทยฐานะ...

  Continue Reading...

 • เงินเดือนครูมากใหม่  ว 21/2556 สำหรับครูผู้ช่วย ครู คศ1 คศ2 คศ3 เป็นเงินเดือนมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2557 หลักสูตร 4 ปี เป็นบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ที่ ก ค ศ รับรอง เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลากรทางการศึกษา และปรับงินเดือนชดเชย ผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกผู้บรรจุใหม่ ก่อนจะปรับบัญชีเงินเดือนตามเกณฑ์อัตราเงินเดือนครู   1.) เงินเดือนครูผู้ช่วย ฒิปริญญาตรี หลักสูตร...

  ปรับแท่งเงินเดือนครู บรรจุใหม่ เริ่มต้นทำงาน + ผู้ได้รับผลกระทบเงินเดือนเก่า

  เงินเดือนครูมากใหม่  ว 21/2556 สำหรับครูผู้ช่วย ครู คศ1 คศ2 คศ3 เป็นเงินเดือนมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2557 หลักสูตร 4 ปี เป็นบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ที่ ก ค ศ รับรอง เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลากรทางการศึกษา และปรับงินเดือนชดเชย ผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกผู้บรรจุใหม่ ก่อนจะปรับบัญชีเงินเดือนตามเกณฑ์อัตราเงินเดือนครู   1.) เงินเดือนครูผู้ช่วย ฒิปริญญาตรี หลักสูตร...

  Continue Reading...