เงินเดือน Archive

 • เงินเดือนครู ปรับเงินเดือนครู ขั้นต่ำ 15000 บาท เงินเดือนใหม่ ครูไทย ปรับขึ้นยกแผง ตาม ตารางบัญชีเงินเดือนข้าราชการครู มาใหม่ “แท่งเงินเดือนครู ใหม่ล่าสุด” ปรับขึ้นแล้ว ตาม พระราชกฤษฏีกา การปรับเงินเดือนข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2550 โดยให้มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2550 และใช้งานได้ถึงปีปัจจุบัน 2557 เป็นต้นไป      ++++คลิกที่นี่ ขยายดูภาพขนาดใหญ่ ++++...

  ตารางเงินเดือนข้าราชการครู ใหม่ล่าสุด ละเอียดมาก

  เงินเดือนครู ปรับเงินเดือนครู ขั้นต่ำ 15000 บาท เงินเดือนใหม่ ครูไทย ปรับขึ้นยกแผง ตาม ตารางบัญชีเงินเดือนข้าราชการครู มาใหม่ “แท่งเงินเดือนครู ใหม่ล่าสุด” ปรับขึ้นแล้ว ตาม พระราชกฤษฏีกา การปรับเงินเดือนข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2550 โดยให้มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2550 และใช้งานได้ถึงปีปัจจุบัน 2557 เป็นต้นไป      ++++คลิกที่นี่ ขยายดูภาพขนาดใหญ่ ++++...

  Continue Reading...

 • เงินเดือน ข้าราชการ ครู ทหาร หมอ ตำรวจ พยาบาล ท้องถิ่น หรือจะเป็นรัฐวิสาหกิจ ทำงานราชการแล้ว พอจะอายุ 60 ปี ปลดเกษียณราชการ  หลังเกษียณอายุ ราชการ จะได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือนจะลดลงเหลือเท่าไร ของเงินเดือนราชการ ใครยังไม่รู้วิธีคิดเงินเดือน บำเเหน็จบำนาญ มาดูกันว่า เค้าคิดกันอย่างไร กับ “วิธีคิดเงินเดือน บำเหน็จบำนาญ” ตามอายุ ปีเวลาราชการ กับเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ ล่าสุด...

  วิธีคำนวนบำเหน็จบำนาญ เงินเดือนข้าราชการ เบี้ยเลี้ยงชีพ หลังเกษียณอายุราชการ

  เงินเดือน ข้าราชการ ครู ทหาร หมอ ตำรวจ พยาบาล ท้องถิ่น หรือจะเป็นรัฐวิสาหกิจ ทำงานราชการแล้ว พอจะอายุ 60 ปี ปลดเกษียณราชการ  หลังเกษียณอายุ ราชการ จะได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือนจะลดลงเหลือเท่าไร ของเงินเดือนราชการ ใครยังไม่รู้วิธีคิดเงินเดือน บำเเหน็จบำนาญ มาดูกันว่า เค้าคิดกันอย่างไร กับ “วิธีคิดเงินเดือน บำเหน็จบำนาญ” ตามอายุ ปีเวลาราชการ กับเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ ล่าสุด...

  Continue Reading...

 • ข่าวขึ้นเงินเดือนข้าราชการ เริ่มต้นขึ้นแล้ว  คสช ปรับฐานเงินเดือนใหม่ และเพิ่มค่าครองชีพ ประเดิมชิมลาง ขึ้นเงินเดือน ข้าราชการ ผู้พิพากษา ศาล ระดับ 3, 4 , 5 เพิ่มค่าครองชีพ  มีผล 1 ตุลาคม 2557 นี้   ข่าวเงินเดือนข้าราชการเพิ่ม 8%  เมื่อวาน วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ร.อ.นพ.ยงยุทธ...

  คสช ขึันเงินเดือน ผู้พิพากษา เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ ประเดิมก่อนปี 58

  ข่าวขึ้นเงินเดือนข้าราชการ เริ่มต้นขึ้นแล้ว  คสช ปรับฐานเงินเดือนใหม่ และเพิ่มค่าครองชีพ ประเดิมชิมลาง ขึ้นเงินเดือน ข้าราชการ ผู้พิพากษา ศาล ระดับ 3, 4 , 5 เพิ่มค่าครองชีพ  มีผล 1 ตุลาคม 2557 นี้   ข่าวเงินเดือนข้าราชการเพิ่ม 8%  เมื่อวาน วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ร.อ.นพ.ยงยุทธ...

  Continue Reading...

 • ล่าสุด คสช. ได้มีมติ เพิ่มเงินเดือน ข้าราชการ และ เพิ่มค่าครองชีพ ปรับฐานเงินเดือนใหม่ เพิ่มขึ้น 8%  คำนวณในรอบ 3-6 เดือน ย้อนหลัง และให้ค่าครองชีพ 2000 บาท/เดือน จากเดิม 1,500 บาท ตามเกณฑ์ เงินเดือนขั้นต่ำ และสูงสุด ใหม่ ซึ่งรอผลสรุปงบประมาณ ใหม่ และรอการขึ้นทั้งระบบ หรือไม่ ต้องติดตามข่าวสาร “เงินเดือน” อย่างใกล้ชิดกันต่อไป :...

  คลิปวีดีโอ ขึ้นเงินเดือนใหม่ 8 % เพิ่มค่าครองชีพ 2000 บาท เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2558

  ล่าสุด คสช. ได้มีมติ เพิ่มเงินเดือน ข้าราชการ และ เพิ่มค่าครองชีพ ปรับฐานเงินเดือนใหม่ เพิ่มขึ้น 8%  คำนวณในรอบ 3-6 เดือน ย้อนหลัง และให้ค่าครองชีพ 2000 บาท/เดือน จากเดิม 1,500 บาท ตามเกณฑ์ เงินเดือนขั้นต่ำ และสูงสุด ใหม่ ซึ่งรอผลสรุปงบประมาณ ใหม่ และรอการขึ้นทั้งระบบ หรือไม่ ต้องติดตามข่าวสาร “เงินเดือน” อย่างใกล้ชิดกันต่อไป :...

  Continue Reading...

 • ข่าวลือ ข่าวด่วน !!! …. การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ อีก 2.5 ขั้น ทำให้หลายคนจับตาดูกับกระแสข่าวนี้ คสช. หรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ได้ถูกแชร์บนโลก โซเชี่ยวเน็ตเวิร์ค Facebook แท่งเงินเดือนครู ใหม่ อีก 2.5 ขั้น ข่าวนี้ยังไมได้รับการยืนยันแต่อย่างไร เงินเดือนขึ้น ปรับใหม่ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 18 กรกฏาคม 2557 นี้...

  คสช ปรับขึ้นเงินเดือน ข้าราชการ 2.5 ขั้น ข่าวด่วน 8% และ 2000 บาท เริ่มใช้แล้ว

  ข่าวลือ ข่าวด่วน !!! …. การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ อีก 2.5 ขั้น ทำให้หลายคนจับตาดูกับกระแสข่าวนี้ คสช. หรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ได้ถูกแชร์บนโลก โซเชี่ยวเน็ตเวิร์ค Facebook แท่งเงินเดือนครู ใหม่ อีก 2.5 ขั้น ข่าวนี้ยังไมได้รับการยืนยันแต่อย่างไร เงินเดือนขึ้น ปรับใหม่ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 18 กรกฏาคม 2557 นี้...

  Continue Reading...

 • พนักงานราชการ มีสิทธิ์รับเงินเดือน ตาม ตารางคำนวณอัตราค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ปี ๒๕๕๗ (ป.ตรี)  และ ตารางคำนวณอัตราค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิค ปี ๒๕๕๗ (ปวช.) อัตราชดเชย คูณด้วย x 0.67 ค่าตอบแทนหลังเลื่อน 1 ต.ค.56 แล้ว เป็น อัตราค่าตอบแทนใหม่ (๑ มกราคม ๒๕๕๗) ค่าตอบแทนใหม่ ปัดขึ้นเป็นฐานสิบ            ...

  เงินเดือน และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ใหม่ 2557

  พนักงานราชการ มีสิทธิ์รับเงินเดือน ตาม ตารางคำนวณอัตราค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ปี ๒๕๕๗ (ป.ตรี)  และ ตารางคำนวณอัตราค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิค ปี ๒๕๕๗ (ปวช.) อัตราชดเชย คูณด้วย x 0.67 ค่าตอบแทนหลังเลื่อน 1 ต.ค.56 แล้ว เป็น อัตราค่าตอบแทนใหม่ (๑ มกราคม ๒๕๕๗) ค่าตอบแทนใหม่ ปัดขึ้นเป็นฐานสิบ            ...

  Continue Reading...

 • ตำรวจ + เงินประจำตำแหน่งตำรวจปรับปรุงใหม่ ดำรงตำแหน่งนอกจากเงินเดือนแล้วยังได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติมอีก ขึ้นอยู่กับ ยศ ตำแหน่ง รวมกับ เบี้ยเลี้ยง แต่ละคนจะได้รับ ตามการปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับ สายงาน ป้องกันปราบราม สืบสวนสอบสวน จารจร เหตุพิเศษ ด้านนิติวิทยาศาสตร์และ ตำรวจสายสอบสวน  อธิบายเงินประจำตำแหน่งตำรวจได้ดังนี้ ตามรายละเอียดด้านล่าง     1. ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน และด้านจราจร พ.ศ. ๒๕๔๘...

  ตำรวจ เงินประจำตำแหน่งตำรวจ ค่าตอบแทน ยศ

  ตำรวจ + เงินประจำตำแหน่งตำรวจปรับปรุงใหม่ ดำรงตำแหน่งนอกจากเงินเดือนแล้วยังได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติมอีก ขึ้นอยู่กับ ยศ ตำแหน่ง รวมกับ เบี้ยเลี้ยง แต่ละคนจะได้รับ ตามการปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับ สายงาน ป้องกันปราบราม สืบสวนสอบสวน จารจร เหตุพิเศษ ด้านนิติวิทยาศาสตร์และ ตำรวจสายสอบสวน  อธิบายเงินประจำตำแหน่งตำรวจได้ดังนี้ ตามรายละเอียดด้านล่าง     1. ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน และด้านจราจร พ.ศ. ๒๕๔๘...

  Continue Reading...

 • เงินเดือนตำรวจ + ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นตาราง แท่งเงินเดือนตำรวจ  เงินเพิ่มพิเศษ เงินประจำตำแหน่ง ตาม ตำแหน่ง การเลื่อน ยศ ตำรวจให้สูงขึ้น อายุราชการประจำปี ขั้นเงินเดือนตำรวจ  เป็นตารางเปรียบเทียบ บัญชีปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ตาม พ.ร.ฎ. การปรับเงินเดือนข้าราชการ(ฉบับที่ 3)  2554 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือน เมษายน พศ. 2554  เป็นต้นไป     ตารางเงินเดือนตำรวจ  ตั้งแแต่...

  เงินเดือนตำรวจ ตาราง[แท่ง]เงินเดือนตำรวจ ป1-ป3 ส1-ส8

  เงินเดือนตำรวจ + ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นตาราง แท่งเงินเดือนตำรวจ  เงินเพิ่มพิเศษ เงินประจำตำแหน่ง ตาม ตำแหน่ง การเลื่อน ยศ ตำรวจให้สูงขึ้น อายุราชการประจำปี ขั้นเงินเดือนตำรวจ  เป็นตารางเปรียบเทียบ บัญชีปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ตาม พ.ร.ฎ. การปรับเงินเดือนข้าราชการ(ฉบับที่ 3)  2554 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือน เมษายน พศ. 2554  เป็นต้นไป     ตารางเงินเดือนตำรวจ  ตั้งแแต่...

  Continue Reading...

 • แท่งเงินเดือนครู รายได้จากอาชีพครู  เป็นการเลื่อนขัันตามบัญชีเงินเดือน ตารางเงินเดือนครู บรรจุใหม่และตามอาชีพรับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เปรียบเทียบเงินเดือนรายได้ตามวุฒิ ปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี ตำแหน่ง บรรจุครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 และคศ.4 เงินเดือนต่ำสุด 7,940 บาท เริ่มต้น งาน + รายได้พิเศษ ไปจนถึงรายได้เงินเดือนสูงสุด 69,810 บาท +ค่าประจำตำแหน่ง วิทยฐานะ...

  แท่งเงินเดือนครู ตารางเงินเดือนครู ครูผู้ช่วย คศ1 คศ2 คศ3 คศ4

  แท่งเงินเดือนครู รายได้จากอาชีพครู  เป็นการเลื่อนขัันตามบัญชีเงินเดือน ตารางเงินเดือนครู บรรจุใหม่และตามอาชีพรับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เปรียบเทียบเงินเดือนรายได้ตามวุฒิ ปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี ตำแหน่ง บรรจุครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 และคศ.4 เงินเดือนต่ำสุด 7,940 บาท เริ่มต้น งาน + รายได้พิเศษ ไปจนถึงรายได้เงินเดือนสูงสุด 69,810 บาท +ค่าประจำตำแหน่ง วิทยฐานะ...

  Continue Reading...

 • เงินเดือนครูมากใหม่  ว 21/2556 สำหรับครูผู้ช่วย ครู คศ1 คศ2 คศ3 เป็นเงินเดือนมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2557 หลักสูตร 4 ปี เป็นบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ที่ ก ค ศ รับรอง เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลากรทางการศึกษา และปรับงินเดือนชดเชย ผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกผู้บรรจุใหม่ ก่อนจะปรับบัญชีเงินเดือนตามเกณฑ์อัตราเงินเดือนครู   1.) เงินเดือนครูผู้ช่วย ฒิปริญญาตรี หลักสูตร...

  ปรับแท่งเงินเดือนครู บรรจุใหม่ เริ่มต้นทำงาน + ผู้ได้รับผลกระทบเงินเดือนเก่า

  เงินเดือนครูมากใหม่  ว 21/2556 สำหรับครูผู้ช่วย ครู คศ1 คศ2 คศ3 เป็นเงินเดือนมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2557 หลักสูตร 4 ปี เป็นบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ที่ ก ค ศ รับรอง เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลากรทางการศึกษา และปรับงินเดือนชดเชย ผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกผู้บรรจุใหม่ ก่อนจะปรับบัญชีเงินเดือนตามเกณฑ์อัตราเงินเดือนครู   1.) เงินเดือนครูผู้ช่วย ฒิปริญญาตรี หลักสูตร...

  Continue Reading...