ตารางเงินเดือนข้าราชการครู ใหม่ล่าสุด ละเอียดมาก

เงินเดือนครู ปรับเงินเดือนครู ขั้นต่ำ 15000 บาท เงินเดือนใหม่ ครูไทย ปรับขึ้นยกแผง ตาม ตารางบัญชีเงินเดือนข้าราชการครู มาใหม่ “แท่งเงินเดือนครู ใหม่ล่าสุด” ปรับขึ้นแล้ว ตาม พระราชกฤษฏีกา การปรับเงินเดือนข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2550 โดยให้มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2550 และใช้งานได้ถึงปีปัจจุบัน 2557 เป็นต้นไป

เงินเดือนครู

 

 

 ++++คลิกที่นี่ ขยายดูภาพขนาดใหญ่ ++++

เงินเดือนครู

เงินเดือนครู

 

เงินเดือนครู วิทยาฐานะ (ปรับใหม่)
บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยฐานะ

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 บาท/เดือน
ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท/เดือน
ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท/เดือน
ครูชำนาญการ 3,500 บาท/เดือน

อัตราเงินเดือนครู

วิทยฐานะสำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยาฐานะ

ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 บาท/เดือน
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 9,900 บาท/เดือน
ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท/เดือน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 3,500 บาท/เดือน

ตารางเงินเดือนข้าราชการครู วิทยาฐานะ ครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ

วิทยาฐานะ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 9,900 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการชฃำนาญการ 3,500 บาท/เดือน
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 9,900 บาท/เดือน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท/เดือน
รองผู้อำนวยการชำนาญการ 3,500 บาท/เดือน

ตารางบัญชีเงินเดือนข้าราชการครู
ตารางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549
เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
เลือกดู แท่งเงินเดือนครู ภาพที่ 1 – 6 ได้เลยครับ

 เงินเดือนใหม่ครู1

 ภาพที่1 เงินเดือนใหม่ครู

 เงินเดือนใหม่ครู2

ภาพที่ 2

 

 เงินเดือนใหม่ครู3

ภาพที่ 3

 

เงินเดือนใหม่ครู4

 ภาพที่ 4

เงินเดือนใหม่ครู5

 

ภาพที่ 5

เงินเดือนใหม่ครู

แท่งเงินเดือนครูข้าราชการครู ปรับแล้ว

เงินเดือนใหม่ ครู เป็นลำดับขั้นเงินเดือน ที่ใช้เป็นเกณฑ์กำหนด เงินเดือนให้ครู ประจำ ครูบรรจุ ข้าราชการครู ไว้ใช้เป็นเกณฑ์เลือนขั้นเงินเดือน และวิทยะฐานะ ทางการเงินครู

Related Post

Comments

comments

About admin