เงินเดือนข้าราชการ Archive

 • แบบฟอร์ม “วิจัย 5 บท“ เป็นวิธีการเขียน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.)ส่วนนำ ชื่อเรื่อง 2.) ส่วนเนื้อหารายละเอียด เรียบเรียงเป็นบท ๆ 5บท 1. บทนำ 2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. วิธีดำเนินการวิจัย 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 5. สรุปผลอภิปราย และข้อเสนอแนะรายละเอียด 3.) ส่วนอ้างอิง เรามาดูกันว่า แนวทางการเขียนวิจัย 5 บทมีอะไรบ้าง...

  วิจัยในชั้นเรียน วิจัย 5 บท แบบฟอร์ม การเขียน

  แบบฟอร์ม “วิจัย 5 บท“ เป็นวิธีการเขียน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.)ส่วนนำ ชื่อเรื่อง 2.) ส่วนเนื้อหารายละเอียด เรียบเรียงเป็นบท ๆ 5บท 1. บทนำ 2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. วิธีดำเนินการวิจัย 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 5. สรุปผลอภิปราย และข้อเสนอแนะรายละเอียด 3.) ส่วนอ้างอิง เรามาดูกันว่า แนวทางการเขียนวิจัย 5 บทมีอะไรบ้าง...

  Continue Reading...

 •   หนังสือเงินเดือนครู 2558 เงินเดือนครูใหม่ ตารางเงินเดือนครูภาพใหม่มาก เงินเดือนประจำตำแหน่ง เงินพิเศษ มีผลบังคับ 1 ธันวาคม 2557   หนังสือราชการ ด่วนที่สุด เงินเดือนครู2558 ใหม่ล่าสุด   เงินเดือนครู 2558 อันใหม่       เงินเดือนครูอันเก่า 2554     เงินเดือนประจำตำแหน่ง พิเศษ ครูผู้ช่วย...

  เงินเดือนครู 2558 VS เงินเดือนครู 2554

    หนังสือเงินเดือนครู 2558 เงินเดือนครูใหม่ ตารางเงินเดือนครูภาพใหม่มาก เงินเดือนประจำตำแหน่ง เงินพิเศษ มีผลบังคับ 1 ธันวาคม 2557   หนังสือราชการ ด่วนที่สุด เงินเดือนครู2558 ใหม่ล่าสุด   เงินเดือนครู 2558 อันใหม่       เงินเดือนครูอันเก่า 2554     เงินเดือนประจำตำแหน่ง พิเศษ ครูผู้ช่วย...

  Continue Reading...

 • ตารางเงินเดือนครู 2558 มาใหม่  เพิ่มเงินเดือน เพิ่มขั้น เงินเดือนเพิ่ม บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ และขั้นสูง ของครู บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 คศ2 คศ 3 คศ4 และ  คศ5 ขั้นที่ 1 – 27 ขั้นเงินเดือน ใครอยู่ดูว่าเงินเดือนใหม่เป็นเท่าไร ดูได้จาก ตาราง เงินเดือนครู 2558 ใหม่ล่าสุด...

  ตารางเงินเดือนครู 2558 มาใหม่ เพิ่มเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษา คศ1-คศ.5

  ตารางเงินเดือนครู 2558 มาใหม่  เพิ่มเงินเดือน เพิ่มขั้น เงินเดือนเพิ่ม บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ และขั้นสูง ของครู บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 คศ2 คศ 3 คศ4 และ  คศ5 ขั้นที่ 1 – 27 ขั้นเงินเดือน ใครอยู่ดูว่าเงินเดือนใหม่เป็นเท่าไร ดูได้จาก ตาราง เงินเดือนครู 2558 ใหม่ล่าสุด...

  Continue Reading...

 • เงินเดือน ข้าราชการ ครู ทหาร หมอ ตำรวจ พยาบาล ท้องถิ่น หรือจะเป็นรัฐวิสาหกิจ ทำงานราชการแล้ว พอจะอายุ 60 ปี ปลดเกษียณราชการ  หลังเกษียณอายุ ราชการ จะได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือนจะลดลงเหลือเท่าไร ของเงินเดือนราชการ ใครยังไม่รู้วิธีคิดเงินเดือน บำเเหน็จบำนาญ มาดูกันว่า เค้าคิดกันอย่างไร กับ “วิธีคิดเงินเดือน บำเหน็จบำนาญ” ตามอายุ ปีเวลาราชการ กับเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ ล่าสุด...

  วิธีคำนวนบำเหน็จบำนาญ เงินเดือนข้าราชการ เบี้ยเลี้ยงชีพ หลังเกษียณอายุราชการ

  เงินเดือน ข้าราชการ ครู ทหาร หมอ ตำรวจ พยาบาล ท้องถิ่น หรือจะเป็นรัฐวิสาหกิจ ทำงานราชการแล้ว พอจะอายุ 60 ปี ปลดเกษียณราชการ  หลังเกษียณอายุ ราชการ จะได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือนจะลดลงเหลือเท่าไร ของเงินเดือนราชการ ใครยังไม่รู้วิธีคิดเงินเดือน บำเเหน็จบำนาญ มาดูกันว่า เค้าคิดกันอย่างไร กับ “วิธีคิดเงินเดือน บำเหน็จบำนาญ” ตามอายุ ปีเวลาราชการ กับเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ ล่าสุด...

  Continue Reading...

 • ภาพลูกสาวฆ่าแม่ หวังเอาเงินประกัน และภ่าย ชุดรับปริญา นักศึกษา ถ่่ายรูปภาพคู่กับ แม่ตัวเอง รับสารภาพ ฆ่าแม่เอาเงินประกัน นราธิวาส จนกลายเป็น ข่าวใหญ่ ดังระดับประเทศ   จับแล้ว นักศึกษาฆ่าแม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 21.00 เจ้าหน้าที่สืบสวน 1-3 ศปจร ได้ร่วมกันจับกุม นายแสงทอง และนางสาวชยาภา จังหวัดนราธิวาส ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา...

  ข่าวลูกสาวฆ่าแม่ แท้ๆ ตัวเอง เพื่อหวังเอาเงินประกัน ถ่ายรูปนักศึกษารับปริญญา

  ภาพลูกสาวฆ่าแม่ หวังเอาเงินประกัน และภ่าย ชุดรับปริญา นักศึกษา ถ่่ายรูปภาพคู่กับ แม่ตัวเอง รับสารภาพ ฆ่าแม่เอาเงินประกัน นราธิวาส จนกลายเป็น ข่าวใหญ่ ดังระดับประเทศ   จับแล้ว นักศึกษาฆ่าแม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 21.00 เจ้าหน้าที่สืบสวน 1-3 ศปจร ได้ร่วมกันจับกุม นายแสงทอง และนางสาวชยาภา จังหวัดนราธิวาส ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา...

  Continue Reading...

 • มาดู “รายได้เฉลี่ย” ทั่วโลกประเทศไหน รายได้สูงสุด ของประชากรประเทศรวยที่สุด ค่าแรงขั้นต่ำสูงสุด แชมป์คือ การ์ต้า รายได้เฉลี่ย 102,100 ดอลล่าสหรัฐ ต่อปี รายได้เฉลี่ยไทย อันดับ 120 รายได้เฉลี่ย 9,900 $ สหรัฐ อัพเดสล่าสุด ปี 2013-2014 ส่วนสิงคโปร์ อันดับ 6 รายได้เฉลี่ย 62400 ดอลล่า คิดเป็นเงินได้ x...

  รายได้เฉลี่ยตัวหัว ไทย ทั่วโลก อัพเดสล่าสุด 2014

  มาดู “รายได้เฉลี่ย” ทั่วโลกประเทศไหน รายได้สูงสุด ของประชากรประเทศรวยที่สุด ค่าแรงขั้นต่ำสูงสุด แชมป์คือ การ์ต้า รายได้เฉลี่ย 102,100 ดอลล่าสหรัฐ ต่อปี รายได้เฉลี่ยไทย อันดับ 120 รายได้เฉลี่ย 9,900 $ สหรัฐ อัพเดสล่าสุด ปี 2013-2014 ส่วนสิงคโปร์ อันดับ 6 รายได้เฉลี่ย 62400 ดอลล่า คิดเป็นเงินได้ x...

  Continue Reading...

 • รับสมัครตำรวจ ปี 2558 จำนวน 5,000 อัตรา บุคคลทั่วไป ภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ประกาศราชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายชื่อผู้เข้ารับการสอบ สถานที่สอบตำรวจ ทดสอบร่างกาย ผู้ที่ผ่านเข้ารับการทดสอบร่างกาย ข้อเขียน และรายงานตัวผู้เข้ารับราชการตำรวจไทย ประจำปี 2558 ตามเอกสารที่เราอย่างให้ผู้สนใจ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป เข้าสอบตำรวจ วุฒิ ม.6  ปวช หือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็น...

  สมัครตำรวจ ปี 2558 จำนว 5000 อัตรา สอบตำรวจ และคัดเลือก บุคคลทั่วไป รับราชการตำรวจใหม่ 2558

  รับสมัครตำรวจ ปี 2558 จำนวน 5,000 อัตรา บุคคลทั่วไป ภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ประกาศราชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายชื่อผู้เข้ารับการสอบ สถานที่สอบตำรวจ ทดสอบร่างกาย ผู้ที่ผ่านเข้ารับการทดสอบร่างกาย ข้อเขียน และรายงานตัวผู้เข้ารับราชการตำรวจไทย ประจำปี 2558 ตามเอกสารที่เราอย่างให้ผู้สนใจ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป เข้าสอบตำรวจ วุฒิ ม.6  ปวช หือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็น...

  Continue Reading...

 • สอบครูผู้ช่วย ข้าราชการครู  กคศ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สถานที่สอบ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย เวลา วันสอบ แล้วสำหรับข้าราชการพลเรือน บุคลากรทางการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการสอบตำแหน่งต่างๆ   สอบบรรจุครูผู้ช่วย  4 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) 3.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 4.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   ดูรายละเอียดกำหนดวัน เวลา...

  สอบครูผู้ช่วย ประกาศเลขที่สอบ ครูผู้ช่วย รายชื่อ ตำแหน่ง สถานที่สอบ

  สอบครูผู้ช่วย ข้าราชการครู  กคศ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สถานที่สอบ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย เวลา วันสอบ แล้วสำหรับข้าราชการพลเรือน บุคลากรทางการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการสอบตำแหน่งต่างๆ   สอบบรรจุครูผู้ช่วย  4 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) 3.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 4.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   ดูรายละเอียดกำหนดวัน เวลา...

  Continue Reading...

 • สอบครูผู้ช่วย บรรจุครูผู้ช่วย ใหม่ เกณฑ์พิจารณา ครูผู้ช่วยใหม่ หนังสือสอบครูผู้ช่วย เพื่่อแต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กคศ ได้แจ้งพิจารณาวิธีคัดเลือกข้าราชการครู “บรรจุครูผู้ช่วย” การออกข้อสอบ ภาค ก ภาค ข ภาค ค ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และครอบคลุมทุกประเด็น ตำแหน่งครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้ที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียด การรับสมัครครูผู้ช่วย ได้ตามหนังสือฉบับนี้ ที่ ศธ 0206.6/ว3...

  เกณฑ์ บรรจุครูผู้ช่วย หนังสือการรับบรรจุครู ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา

  สอบครูผู้ช่วย บรรจุครูผู้ช่วย ใหม่ เกณฑ์พิจารณา ครูผู้ช่วยใหม่ หนังสือสอบครูผู้ช่วย เพื่่อแต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กคศ ได้แจ้งพิจารณาวิธีคัดเลือกข้าราชการครู “บรรจุครูผู้ช่วย” การออกข้อสอบ ภาค ก ภาค ข ภาค ค ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และครอบคลุมทุกประเด็น ตำแหน่งครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้ที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียด การรับสมัครครูผู้ช่วย ได้ตามหนังสือฉบับนี้ ที่ ศธ 0206.6/ว3...

  Continue Reading...

 • ขึ้นเงินเดือนผู้พิพากษา ใหม่ล่าสุด  คสช ปรับเพิ่มเงินเดือน หมวดค่าครองชีพ ให้กับ ข้าราชการ ตุลาการและ ดะโต๊ะยุติธรรม มีผลเริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2557 นี้   คสช เพิ่มค่าครองชีพ ให้กับ ผู้พิพากษาศาล 2 3 5 แล้ว โดยใช้งบประมาณ ปี 2557 จำนวน 390 ล้านบาท ประเดิม ให้กับหน่วยงานศาล ผู้พิพากษา...

  คลิปวีดีโอ ข่าว ขึ้นเงินเดือนใหม่ ผู้พิพากษา มีผลเริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2557 นี้

  ขึ้นเงินเดือนผู้พิพากษา ใหม่ล่าสุด  คสช ปรับเพิ่มเงินเดือน หมวดค่าครองชีพ ให้กับ ข้าราชการ ตุลาการและ ดะโต๊ะยุติธรรม มีผลเริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2557 นี้   คสช เพิ่มค่าครองชีพ ให้กับ ผู้พิพากษาศาล 2 3 5 แล้ว โดยใช้งบประมาณ ปี 2557 จำนวน 390 ล้านบาท ประเดิม ให้กับหน่วยงานศาล ผู้พิพากษา...

  Continue Reading...

Page 1 of 212